Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Mistrzostwa Europy w Softballu - podzia? na grupy Drukuj
poniedziałek, 07 lutego 2011 13:42

W miniony weekend a belgijskiej Antwerpii odby? si? 36. Kongres Europejskiej Federacji Softballu (ESF), na którym ustalono m.in. podzia? na grupy w tegoprocznych Mistrzostwach Europy w Softballu w kategoriach seniorek oraz kadetek.

W tym roku o tytu? Mistrzy? Europy Seniorek walczy? b?d? a? 23 reprezentacje - w?adze ESF zrezygnowa?y z organizacji dwóch turniejów i podzia?u na grupy A i B. Turniej odb?dzie si? w dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2011 r., a mecze rozgrywane b?d? na czterech boiskach w Ronchi dei Legionari, Staranzo oraz Redipuglii (W?ochy). Podzia? dru?yn na cztery grupy przedstawia si? nast?puj?co:

Grupa A

 • Chorwacja
 • Dania
 • Szwecja
 • W?gry
 • Wielka Brytania
 • W?ochy

Grupa B

 • Belgia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Polska
 • Ukraina

Grupa C

 • Austria
 • Bu?garia
 • Rosja
 • S?owacja
 • Szwajcaria
 • Turcja

Grupa D

 • Czechy
 • Francja
 • Izrael
 • Niemcy
 • S?owenia

 

W kolejnym tygodniu, w dniach 8 - 13 sierpnia 2011 r., odb?d? si? natomiast Mistrzostwa Europy Kadetek. Turniej, który b?dzie mia? miejsce w Antwerpii (Belgia) nie b?dzie mia? takich rozmiarów, jak mistrzostwa seniorek, jednak jak zapewniaj? w?adze ESF, nigdy dot?d nie by?o tylu zg?osze? w tej kategorii wiekowej - razem z Polsk? we?mie w nim udzia? 12 reprezentacji.

Grupa A

 • Belgia
 • Francja
 • Holandia

Grupa B

 • Polska
 • Rosja
 • S?owacja

Grupa C

 • Hiszpania
 • Niemcy
 • Wielka Brytania

Grupa D

 • Czechy
 • Serbia
 • W?ochy

Trenerom Reprezentacji - Christopherowi Sweeneyowi (seniorki) oraz Piotrowi Romanowiczowi (kadetki) - oraz przysz?ym kadrowiczkom ?yczymy sukcesów na obu turniejach.

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#20 Mistrzostwa Europy w SoftballuElise 2017-09-05 13:26
I have noticed you don't monetize your website, don't waste your
traffic, you can earn extra bucks every month because you've got high quality content.
If you want to know how to make extra money, search for:
best adsense alternative Wrastain's tools

Visit my blog post - 86Florine: https://2007Meredith.blogspot.co.uk
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#19 Brzeg na VII miejscu w PE grupy B.Jan Kis 2011-08-20 11:57
W walce o VII miejsce dziewczyny z Brzegu by?y lepsze i ani Greczynki / mecz jeszcze trwa/,ani Dunki i S?owaczki nie by?y w stanie je pokona?. Brawo!!!!!!!!!!
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#18 Niestety Szwajcarki ogra?y Nas do zera 0:7!Jan Kis 2011-08-17 20:12
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#17 Jan Kis 2011-08-16 15:28
Jak na razie Hiszpanki i Bu?garki! lepsze od Polek z Brzegu, natomiast Dunki poleg?y z naszymi 1:11.Jeszcze jest szansa na walk? o miejsca 1-6.Dziewczyny walczcie o awans dla dobra naszego softballu.
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#16 Polki jednak na 17 miejscu......Jan Kis 2011-08-06 19:38
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.