Mapa

Mapa Polskich Klubw Baseballu i Softballu


Gepardy ?ory Mistrzem Polski w Softballu 2019 Drukuj
niedziela, 22 września 2019 10:35

Ju? w sobot? rozstrzygne?a si? rywalizacja o tytu? Mistrza Polski w Softballu Kobiet 2019.

Gepardy w rywalizacji do dwch wygranych pewnie pokona?y zawodniczki Diamonds Warszawa 8:1 i 10:1 zdobywaj?c z?oty medal w rozgrywkach Polskiej Ligi Softballu Kobiet.

Medale srebrne wywalczy?a dru?yna Diamonds Warszawa.

Do wy?onienia br?zowych medalistek konieczny b?dzie mecz nr III, ktry zostanie rozegrany dzi? w Kutnie.

Gepardy ?ory - Mistrz Polski w Softballu Kobiet 2019

Foto: www.facebook.com/gepardyzorysoftball

  Pokaż/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#3 Although pandemics, cannulate silence, tamponade, bruising.iudexomq 2020-02-26 07:30
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Without Prescription Buy Amoxicillin Online abu.fzgw.baseball.pl.fne.qx http://mewkid.net/who-is-xandra/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#2 They achalasia, tasks, metaphysical intubation smooth.avunemqixigo 2020-02-26 06:58
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules vfu.qzdq.baseball.pl.adq.sr http://mewkid.net/who-is-xandra/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#1 Gepardy ?ory Mistrzem Polski w Softballu 2019Valarie 2020-01-13 23:34
I can see that your blog probably doesn't have much visits.
Your articles are awesome, you only need more new
readers. I know a method that can cause a viral effect on your site.
Search in google: Jemensso's tricks

My web blog: Wordpress autopilot money maker: http://bit.do/foVAb
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?w dla wszystkich u?ytkownikw serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkownikw.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, ktre:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osb trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?w "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzyknikw czy znakw zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.