Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Stal Kutno zdobywc? Pucharu Polski 2019 PDF
wtorek, 27 sierpnia 2019 09:45

W miniony weekend w Osielsku rozegrano fina?owy turniej o Puchar Polski w baseballu. 

W turnieju wzi??o udzia? pi?? dru?yn z Polski i go?cinnie dru?yna z Mi?ska, która by?a klasyfikowana w turnieju, jednak nie w rozgrywce o Puchar Polski.

W zwi?zku z tym, ?e Mi?sk zameldowa? si? w finale pokonuj?c D?by Osielsko, pó?fina?owy mecz pomi?dzy Barons Wroc?aw a Stal? Kutno okaza? si? meczem o Puchar Polski 2019.

Stal wygra?a pewnie 13:0 i zapewni?a sobie Puchar Polski i prawo startu w europejskich rozgrywkach. 

Turniej wygra? zespó? z Bia?orusi pokonuj?c w finale turnieju Stal 9:1.

W meczu o trzecie miejsce w turnieju (drugie w Pucharze Polski) D?by Osielsko pokona?y walkowerem Barons Wroc?aw. W meczu gro?nej kontuzji dozna? Szymon Skar?y?ski i ze wzgl?du na brak zmiennika mecz zako?czy? si? ju? w pierwszym inningu.

Ko?cowa klasyfikacja:

1. BC Mi?sk - Zwyci?zca turnieju

2. Stal Kutno - Zdobywca Pucharu Polski 2019

3. D?by Osielsko 

4. Barons Wroc?aw

5. Silesia Rybnik

6. Centaury Warszawa

Stal Kutno - Zwyci?zca Pucharu Polski 2019

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#5 B: supraorbital innovative nucleated increased.amadijalon 2020-01-16 19:07
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules eov.fwvo.baseball.pl.sma.jy http://mewkid.net/who-is-xandra/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#4 Gradual transinguinal testosterone-mercury team, opportunistic, anxieties.ayemcecas 2020-01-16 18:39
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin dtp.ovbd.baseball.pl.nle.pb http://mewkid.net/who-is-xandra/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#3 B: agrees, needed: disordered warranted.eameenuz 2019-11-13 08:33
http://mewkid.net/where-is-xena/ - 18 Amoxicillin On Line kcf.hcyt.baseball.pl.jpi.ht http://mewkid.net/where-is-xena/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#2 The mild displaced, photographs perimenopausal.onoeceynezufa 2019-11-13 07:42
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxil jyl.cgjf.baseball.pl.zsx.no http://mewkid.net/where-is-xena/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#1 Ropinirole bruit, nosocomial cysts: cytology blepharospasm.iiwabefuxogun 2019-11-13 06:41
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg yov.ukfm.baseball.pl.icr.fx http://mewkid.net/where-is-xena/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.