Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


IX Baseball.pl Home Run Derby (25.08.2018) PDF
wtorek, 28 sierpnia 2018 20:56

daniel_catalan_zwyciezca_hr_derby_2018

W miniony weekend, podczas fina?owego turnieju o Puchar Polski rozegrano kolejn? edycj? Home Run Derby.

W turnieju dla najlepszych pa?karzy wzi??o udzia? dziewi?ciu zawodników. Zabrak?o ubieg?orocznego zwyci?zcy Douglasa Rodrigueza oraz lidera HRów po rundzie zasadniczej Ekstraligi, Jakuba Wojtczaka.

Ka?da z dru?yn wystawi?a po dwóch zawodników i w turnieju mo?na by?o zobaczy?: Piotra Miko?ajczyka i Marka Podgórskiego z Centaurów, Paw?a Zagórskiego i Daniela Catalana z D?bów, ?ukasza Tura i Szymona Skar?y?skiego z Baronów, Mi?osza Paprockiego i Roberta St?ch?ego z Silesii. W dziewi?tce znalaz? si? te? lider HR po sezonie zasadniczym Ekstraligi Ryoma Watanabe, który wraz z Jakubem Wojtczakiem wybi? po 5 homerunów.

Po przeprowadzonych eliminacjach do wielkiego fina?u awansowali:

Daniel Catalan z trzema wybiciami za ogrodzenie i Ryoma Watanabe z jednym.

W finale bezkonkurencyjny okaza? si? Daniel, który pokona? Ryom? 2:0

Gratulujemy!

hr_derby_2018

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#2 ZAGRANICZNITOM 2018-08-29 13:57
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#1 Wroc?awWroc?aw 2018-08-29 07:35
Gratulacje, narzekaliscie na ekspatow, ale gdyby nie o nie by?oby zwyci?zcy HRD
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.