Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


X edycja Baseball.pl HR Derby (23.08.2019) PDF
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 09:36

W miniony pi?tek w Osielsku, zosta?a rozegrana X edycja Baseball.pl Home Run Derby.

Jakub Wojtczak - Zwyci?zca X Baseball.pl HR Derby

W zawodach wzi??o udzia? 13 zawodników z sze?ciu dru?yn, wyst?puj?cych w organizowanym w tym samym czasie fina?owym turnieju o Puchar Polski 2019.
Filip Sarota, Marek Podgórski (Centaury), Jaron Dorchinez, Orlando Del Muro (Barons), Robert St?ch?y, Kenjiro Hatakeyama (Silesia), Jakub Wojtczak, Artur Wojtczak (Stal), Ilia Dziamchuk, Dzianis Gavriliuk (Mi?sk), Pawe? Zagórski, Adan Cabrales i zwyci?zca IX edycji Daniel Catalan (D?by).
W pierwszej rundzie ka?dy z zawodników mia? do dyspozycji 10 autów. Najlepsi w tym pojedynku okazali si?: Jakub Wojtczak i Adan Cabrales, który wybili odpowiednio 4 i 3 homeruny.
W finale lepiej poradzi? z przeciwnikiem i zapadaj?cymi ju? ciemno?ciami lepiej poradzi? sobie Jakub Wojtczak, który wybijaj?c dwa homeruny zosta? zwyci?zc? jubileuszowej edycji i zapewni? sobie prawo startu w XI edycji Baseball.pl HR Derby.

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#2 LolBenitas 2019-08-26 23:57
Za slaby na kadre za dobry na hr derby.
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#1 PzballPzball 2019-08-26 21:29
Przysz?oroczny puchar polski na Bia?orusi
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.