Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Centralna Liga Baseballu
poniedziałek, 19 marca 2012 20:02

Oddolne inicjatywy ruszaj? w tym roku z impetem. Poza ?l?sk? Lig? Baseballu w tym sezonie b?dzie mo?na obserwowa? rozgrywki w kolejnej "pozazwi?zkowej" klasie rozgrywkowej - powstaje Centralna Liga Baseballu.

alt


CLB powsta?a z inicjatywy trzech dru?yn: ?ódzkich Hornets, be?chatowskiego KSSP oraz warszawskich Pasikoników. I to w?a?nie te dru?yny b?d? tworzy?y t? lig?, cho? organizatorzy zapraszaj? tak?e inne dru?yny do do??czenia - szczegó?y na ko?cu artyku?u. Bior?c pod uwag? fakt, i? ?LB rozros?a si? z pierwotnych czterech do a? sze?ciu dru?yn (do rozgrywek do??czyli skarbimierscy Grabarze oraz krakowscy Kings), pozostaje nam dobrze wró?y? kolejnej alternatywie dla rozgrywek zwi?zkowych.

System rozgrywek Centralnej Ligi Baseballu b?dzie zale?a? od liczby dru?yn, które b?d? tworzy?y t? lig? - cho? organizatorzy rozwa?yli ró?ne warianty, z którymi mo?na si? zapozna? klikaj?c TUTAJ. Obecnie wiemy, i? rozgrywki w ramach CLB zostan? podzielone na dwie rundy - zasadnicz? oraz play-off. W trakcie rundy zasadniczej rozgrywane mecze maj? trwa? 7 rund, jednak nie d?u?ej ni? 120 minut - aby zmniejszy? koszta (i - naszym zdaniem - zwi?kszy? atrakcyjno??), organizatorzy przewiduj? rozgrywki w systemie turniejowym, tzn. zjazd kilku dru?yn i rozegranie kilku meczów tego samego dnia w tym samym miejscu.

Runda zasadnicza ma potrwa? do wakacji, a po jej zako?czeniu nast?pi runda fina?owa (play-off), której wygl?d b?dzie zale?a? od liczby zg?oszonych dru?yn (wszystkie informacje znajduj? si? w podlinkowanym wy?ej systemie rozgrywek CLB).

Poza systemem rozgrywek gotowy jest tak?e regulamin CLB. Zawiera on przydatne informacje dla dru?yn, które zechc? do??czy? do ligi - op?aty, informacje dotycz?ce s?dziów, zawodników czy boisk do gry. Tworzona jest równie? strona internetowa ligi - www.clball.pl.

Organizatorom ?yczymy powodzenia i sporej ilo?ci zapa?u. Cieszy nas bardzo fakt, i? powstaje "konkurencja" dla rozgrywek pod patronatem Ministerstwa Sportu, która da mo?liwo?? uczestniczenia w rozgrywkach nowo powstaj?cym dru?ynom, które nie mog? do??czy? do lig PZBall ze wzgl?dów organizacyjnych b?d? finansowych. I oczywi?cie z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejne regionalne ligi.

Kluby zainteresowane gr? w lidze powinny zg?osi? swój udzia?, przesy?aj?c list? startow? na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. oraz wp?acaj?c 100 PLN wpisowego na konto podane w regulaminie CLB.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.