Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Start II Ligi (Schaby II @ Diament, 7.05.2011) PDF
wtorek, 10 maja 2011 01:23

 

Pierwszym spotkaniem w ramach tegorocznych rozgrywek II Ligi by? dwumecz mi?dzy Schabami II Warszawa i Diamentem Pi?a. Warszawska dru?yna, z?o?ona w du?ej mierze z m?odych zawodników bez ligowych do?wiadcze?, musia?a uzna? wy?szo?? gospodarzy spotkania, którzy wygrali oba mecze, ko?cz?c je w pi?tej rundzie zdobyciem ponad 20 obiegów.

Pilanie bez skrupu?ów wykorzystywali s?abo?ci przeciwników. Ich ?upem pad?o przesz?o 40 baz, a podejmowane przez warszawian próby powstrzymywania kradzie?y kilkukrotnie sko?czy?y si? dodatkowymi awansami biegaczy. Liczne niekontrolowane narzuty miotaczy Schabów równie? w du?ym stopniu przyczynia?y si? do ruchu na bazach (podczas drugiego meczu swoich si? na górce próbowa?o a? siedmioro zawodników).

W pierwszym meczu miotaj?cy dla Diamentu Mateusz Roszak okaza? si? dla Schabów zbyt trudnym przeciwnikiem – skonfrontowany z osiemna?ciorgiem pa?karzy za?o?y? 12 kaczek. Jedyny hit po stronie Schabów II nale?a? do Agnieszki Ciesielskiej, graj?cej w zesz?ym roku w pierwszoligowym sk?adzie Schabów.

Diament zdoby? pierwsze dwa obiegi w pierwszej rundzie, ale swojej przewagi zacz?? dowodzi? od trzeciej. W rundzie tej do czterech obiegów zdobytych dzi?ki b??dom obrony i kradzie?om kolejne punkty do?o?yli mocnymi odbiciami ?ukasz Flisik i Adrian Dobosz. Pierwszy z nich przy obstawionych wszystkich bazach odbi? pi?k? na tyle daleko w ?rodek zapola, ?e zd??y? obiec wszystkie bazy (inside-the-park grand slam home run), drugi za? wybi? j? poza ko?cow? lini? boiska, daj?c swojej dru?ynie ostatnie dwa ze zdobytych w tej turze dziesi?ciu obiegów. Tyle samo okr??e? zawodnicy Diamentu wykonali w nast?pnej rundzie.

Drugi mecz, podobnie jak pierwszy, zacz?? si? od uzyskania prowadzenia przez Diament (jeden obieg). W kolejnej, drugiej rundzie przy dwóch autach Mateusz Roszak wybi? pi?k? poza boisko. Nadmierny entuzjazm kolegów z dru?yny zaszkodzi? pa?karzowi – wyra?aj?ce gratulacje poklepywania wyprzedzi?y st?pni?cie na bazie domowej i home run nie zosta? uznany (wyautowanie). Podczas swojej nast?pnej kolejki Mateusz Roszak wynagrodzi? sobie jednak t? strat? i ponownie wys?a? pi?k? w stron? trybun. Tym razem wszystko odby?o si? zgodnie z przepisami.

W tym meczu Schaby nieco lepiej radzi?y sobie w ataku. Na bazy dosta?o si? sze?cioro biegaczy (dwa razy wi?cej ni? w poprzednim meczu), a w górnej cz??ci pi?tej rundy warszawianie zdobyli jeden obieg. Wypracowa? go Karol Anusiewicz, najpierw posy?aj?c pi?k? mi?dzy pierwszo- i drugobazowego, a nast?pnie kradn?c – przerzucenie trzeciej bazy przez ?apacza umo?liwi?o mu dotarcie do domu.

Diament zgromadzi? 21 obiegów, jednak z wydatn? pomoc? przeciwnej dru?yny, bowiem pilscy zawodnicy mieli w tym meczu tylko pi?? hitów. Miotacze Schabów a? 18 razy oddali darmo pierwsz? baz?, a dzikie narzuty i rzuty polowych osiem razy otworzy?y biegaczom z trzeciej lub drugiej bazy drog? na dom. W taki te? sposób zosta? uzyskany ko?cz?cy mecz obieg.

 

   

  PokaĹĽ/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#3 aaaaaa 2011-05-12 10:27
mog?aby ale wezcie pod uwage ze w tym momencie ta strone prowadza w sumie dwie osoby - oz i sylwia. wiec nie dziwcie sie ze nie wyrabiaja z natychmiastowa aktualizacja!!
moze czas okazac zrozumienia troche albo pomyslec czy nie chce sie pomoc :)
bo w dwie osoby to jest troche ciezko ogarnac ponad 10 meczy itd tym bardziej ze maja tez swoje zajecia i sprawy.
Pozdrawiam Was i wytrwa?o?ci :)

zeby nie bylo :P to kiedy beda statystyki haha :P - zartuje ;)
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#2 baseball.plczytelnik 2011-05-11 22:49
mog?a by ta strona troch? przyspieszy? przekazywanie informacji i foto.
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#1 off topicoz 2011-05-10 09:31
http://www.boston.com/bigpicture/2011/05/mississippi_river_flooding.html#photo14
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udost?pnia mo?liwo?? umieszczania komentarzy do publikowanych artyku?ów dla wszystkich u?ytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialno?? za tre?? informacji i opinii ponosi wy??cznie u?ytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników.

3. Internauci maj? prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrze?eniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) s? sprzeczne z prawem obowi?zuj?cym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszaj? prawa osób trzecich;
c) zawieraj? s?owa wulgarne lub tre?ci obsceniczne;
d) zawieraj? nieprawid?ow? form? dope?niacza s?ów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszaj?ce pkt 4 b?d? usuwane w ca?o?ci - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w tre?? komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne u?ywanie du?ych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwi?zane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucaj?ce nieuczciwo??, z?? wol? czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszaj?ce pkt 5 mog? zosta? usuni?te.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza b?d? jego cz??ci w innych artyku?ach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wy??czenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodno?ci post?powania komentuj?cych z poni?szym regulaminem le?y w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowi?zuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 STAL Kutno STAL Kutno 15
2 D?BY Osielsko D?BY Osielsko 13
3 SILESIA Rybnik SILESIA Rybnik 10
4 BARONS Wroc?aw BARONS Wroc?aw 10
5 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 8
6

GEPARDY ?ory

GEPARDY ?ory

4

zobacz ca?? tabel?

Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

 Silesia@D?by

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

 Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

 Fina?

D?by@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Dru?yna Wygr.
1 HRABINY Wroc?aw HRABINY Wroc?aw 12
2 GEPARDY ?ory GEPARDY ?ory 10
3 STAL Kutno STAL Kutno 7
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa 7

zobacz ca?? tabel?

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrze?one.