Mapa

Mapa Polskich Klubów Baseballu i Softballu


Diament Piła rezygnuje z gry PDF
piątek, 11 września 2009 02:00

W przesłanym wczoraj do PZBall piśmie Dariusz Wiśniewski, Prezes Zarządu UKS Diament Piła, informuje o wycofaniu swojego klubu z rozgrywek ligowych. Poniżej przedstawiamy historię II Ligi w sezonie 2009.

Zanim ruszył sezon.

Początkowo do udziału w rozgrywkach II Ligi zgłosiło się 5 drużyn - grająca w tej grupie czwórka plus UKS Yankees Działdowo. Uczestnictwo klubu z woj. warmińsko-mazurskiego pozostawało jednak pod znakiem zapytania, co mogło utrudniać ustalenie systemu rozgrywek II ligi.

Podczas, gdy znane już były terminarze Ekstra- oraz I Ligi, 8 kwietnia do piątki klubów z ostatniej klasy rozgrywek wysłany został komunikat. Poza ostatecznym terminem, do którego działdowska drużyna miała określić się, czy gra czy też nie, pismo to zawierało również sugestię, aby pozostałe kluby uzgodniły terminarz rozgrywek metodą turniejową. Jednocześnie zaproponowano następujący harmonogram:

- I zjazd, gospodarz KS Pasikoniki, Warszawa lub Kutno, maj 2009 r.
- II zjazd, gospodarz UKS Comets Mazowsze, Osielsko, czerwiec 2009 r.
- III zjazd, gospodarz UKS Diament Piła, Osielsko, wrzesień 2009 r.
- IV zjazd, gospodarz WBSC Warszawa, Warszawa lub Kutno, I połowa października 2009 r.
- II połowa października 2009 r. ewentualne baraże wicemistrza II Ligi z którymś z zespołów I Ligi.

Ponadto poproszono kluby o uzgodnienie we własnym gronie dokładnych terminów zjazdów. Mogłoby to być wyraźną sugestią, iż oczekuje się rozegranie II Ligi metodą turniejową. W ostatnim punkcie wspomnianego komunikatu zastrzeżono jednak, że jeżeli są inne pomysły na organizację rozgrywek, należy o tym poinformować PZBall.
Drogą telefoniczną oraz mailową uzgodniono system czterech turniejów, po sześć meczów na każdym. Na propozycję tę nie przystał jedynie Diament Piła, który próbował przeforsować swój projekt rozgrywek.


Nieporozumienia na starcie

W trakcie, gdy Pasikoniki przygotowywały już pierwszy turniej (którego, w zgodzie z kwietniowym komunikatem, mieli być Gospodarzami), do PZBall wpłynęła propozycja alternatywnego systemu rozgrywek w II Lidze.
Sugestia Dariusza Wiśniewskiego z Piły obejmowała rozegranie meczów w systemie mecz-rewanż, a następnie turnieju play off (miejsca 1-4 oraz 2-3, następnie mecze pomiędzy parami zwycięzców i parami przegranych). Należy pamiętać jednak, iż warszawski klub był już w trakcie organizowania turnieju w Kutnie, a zaproponowany system rozgrywek miał jedynie charakter propozycji, dodatkowo wysłanej tylko do PZBall oraz Pasikoników (jednak z prośbą o przekazanie jej do pozostałych klubów).

4 maja, 5 dni przed rozpoczęciem pierwszego turnieju (kiedy drużyny miały już zorganizowany transport zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami meczów), wspomniana propozycja alternatywnych rozgrywek II Ligi, tym razem w formie gotowego regulaminu, została przesłana do wszystkich klubów oraz biura PZBall. Ponownie jednak została ona odrzucona przez pozostałe trzy kluby.


Pierwszy zjazd

Po wcześniejszym załatwieniu wszelkich formalności, 9 maja rozpoczął się pierwszy zjazd II Ligi w Kutnie. Turniej ten miał objąć 6 meczów, jednak ostatni mecz pomiędzy Diamentem a Kometami został przełożony na termin późniejszy. Mimo, iż ustalony wcześniej termin tego meczu nie pasował drużynie z Piły, to Mazowszanie pokryli wszelkie koszty, związane z rozegraniem tego meczu 5 czerwca w Osielsku.

Podczas turnieju nikt nie poruszał tematu systemu rozgrywek. Różnił się on jednak istotnie od zaproponowanego przez Diament, a mianowicie od punktów:

2. Dopuszcza się, aby mecze rozgrywane były w 3 jednodniowych sobotnich zjazdach
3. W trakcie każdego zjazdu rozgrywane są dwa 7-rundowe mecze pomiędzy tymi samymi zespołami wg klucza gospodarz-gość
(...)
6. Kto z kim gra w pierwszych trzech turniejach wyłania losowanie


Zmiany w PZBall

30 maja miały miejsce zmiany w Zarządzie PZBall. Poza tym gremium znaleźli się startujący do niego Adrian Szydlik (Pasikoniki) oraz Norbert Kacprzak (Schaby). Jedynym reprezentantem drużyn II Ligi został zatem Maciej Główczewski z Gdańska (w tym sezonie trener Diamentu). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od trenera WBSC, w kuluarach trwały rozmowy na temat systemu rozgrywek, niestety, jedynie w gronie samych zainteresowanych - pomiędzy A. Szydlikiem, N. Kacprzakiem, M. Główczewskim oraz D. Wiśniewskim. Na zebraniu nie był obecny R. Szwajkowski, jego stanowisko było jednak zgodne z większością (4 turnieje po 6 meczów), co potwierdził w rozmowie telefonicznej.

Nowy Zarząd, ukonstytuowany 10 czerwca, nie zwrócił uwagi na brak uregulowania spraw II Ligi na piśmie. Czy była to wina zaufania dla uczestników II Ligi i ich wzajemnych ustaleń, czy może niedopatrzenia? Jeżeli niedopatrzenia, to czy można to tłumaczyć natłokiem innych spraw? Niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy należy stwierdzić, iż powielono błąd poprzedników, polegający na braku zapisów dotyczących II Ligi. Błąd, który miał wkrótce istotnie wpłynąć na dalsze rozgrywki w tym bloku.


Decyzja, która wprowadziła zamieszanie

Kolejny turniej (w zgodzie z komunikatem PZBall z 8 kwietnia) zorganizował UKS Comets Mazowsze w czerwcu. Został on jednak rozłożony na dwa terminy - 14 oraz 20 czerwca. Pierwszy termin nie pasował Schabom, kolejny natomiast Diamentowi - w efekcie obie drużyny nie spotkały się, powstała kolejna zaległość. Poza wspomnianym meczem, każda z drużyn miała rozegrany mecz i rewanż z każdym przeciwnikiem z II Ligi.
Podczas gdy drużyny z Ekstraligi otrzymały informację o ostatecznym terminie, do którego wszystkie spotkania rundy zasadniczej mają być rozstrzygnięte, o podobnym ultimatum wobec II Ligi nie było słychać. I nie byłoby nic w tym dziwnego, skoro zgodnie z propozycją z 8 kwietnia do rozegrania były jeszcze dwa turnieje. Zamieszanie wprowadził jednak komunikat z 27 lipca 2009, zawierający terminarz rundy Play Off, którego część dotycząca II Ligi brzmiała następująco:

"Do 30.08.2009r. zostanie rozegrany zaległy mecz pomiędzy WBSC Warszawa a UKS Diament Piła . Zwycięzca II Ligi w 2010 roku zyska prawo gry w I Lidze, natomiast wicemistrz II Ligi rozgrywa serię barażową do trzech zwycięstw z drużyna UKS Caper Kędzierzyn Koźle o prawo gry w I Lidze w 2010 roku."

Analizując ten zapis nie można jednoznacznie stwierdzić, czy na wspomnianym meczu rozgrywki II Ligi się zakończą. Również nie napisano nic ani o kolejnych turniejach we wrześniu i październiku (propozycja PZBall z 8 kwietnia), ani o turnieju Play Off w ramach II Ligi (propozycja Dariusza Wiśniewskiego z 4 maja). I w takiej patowej sytuacji możnaby było wreszcie zwrócić się do PZBall o ostateczne ustalenie systemu rozgrywek. Na przeszkodzie stał jednak inny zapis ze wspomnianego terminarza rundy Play Off - w części dotyczącej I Ligi, w harmonogramie baraży, jako przeciwnika dla UKS Caper Kędzierzyn-Koźle nie zapisano "v-ce Mistrza II Ligi" - zamiast tego widniała alternatywa "WBSC Warszawa/UKS Diament Piła". Sugerowało to, iż spotkanie między tymi klubami miało być w II Lidze ostatnim (oba zespoły miały zapewnioną lokatę na jednym z pierwszych dwóch miejsc, mecz pomiędzy nimi miał jedynie rozstrzygnąć kolejność), ponieważ zarówno 2 turnieje zasadnicze, jak i turniej play off nie wykluczały możliwości zajęcia przez Pasikoniki czy Komety miejsc 1-2.


Reakcje i ich brak

Pasikoniki Warszawa oraz Comets Mazowsze zaprotestowały wobec takiej decyzji PZBall. Przedstawiciele obu klubów zwróciły uwagę na przyjęty wcześniej system rozgrywek, obejmujący 4 turnieje. Informację o konieczności rozegrania kolejnych turniejów wkrótce potwierdził również WBSC.


Nagłe decyzje

8 września Prezydium PZBall podjęło ostateczną decyzję - na stronie Związku pojawił się komunikat:

"Zgodnie z ustaleniami podjętymi przed sezonem 2009 przez zespoły II ligowe zatwierdzonymi przez Zarząd Polskiego Związku Baseballu i Softballu mecze II ligi odbywają się systemem turniejowym. Organizatorem i gospodarzem każdego z turniejów są poszczególne kluby.

Do tej pory odbyły się dwa turnieje, którego gospodarzami byli: UKS COMETS MAZOWSZE i KBS PASIKONIKI WARSZAWA.

W terminie 12 - 13 września 2009 odbędzie się turniej w Piasecznie organizowany przez WBSC. /Zaległy mecz WBSC i UKS Diament zgodnie z informacją od klubów odbędzie się w dniu 11 września w Warszawie/.

IV turniej powinien odbyć się w terminie 19 - 20 września 2009 r. - organizatorem jest UKS Diament Piła.

Miejsce rozgrywania turniejów jak najbliżej miejsca siedziby klubu."

Komunikat ten wywołał konsternację w Zarządzie Diamentu Piła. W odpowiedzi jego prezes, Dariusz Wiśniewski, przypomniał, iż na początku maja przedłożył Zarządowi PZBall alternatywną propozycję rozgrywek. Jednocześnie zaznaczył, iż brak odpowiedzi ze strony Związku uznał za przyjęcie wspomnianej propozycji. Potwierdzenia takiej akceptacji doszukiwał się natomiast w stanowisku PZBall, wynikającym z przyjętego w lipcu terminarza rundy Play Off.

Terminarz ten jednak był sprzeczny z zaproponowanym przez Diament systemem rozgrywek, ten ostatni bowiem zakładał rozegranie turnieju play off w ramach II Ligi, o czym z kolei w lipcowej propozycji Związku nie było mowy.

Ostateczna decyzja napłynęła do Związku wczoraj przed godziną 20.00. W mailu wysłanym do PZBall, Orłów Gdańsk, Pasikoników Warszawa i Schabów Warszawa czytamy:

"Zarząd UKS Diament Piła informuje, iż z dniem dzisiejszym, tj. 10 września 2009 r. wycofuje klub z rozgrywek II Ligi z uwagi na nierespektowanie przez Zarząd PZBall uchwalonych przez siebie regulaminów rozgrywek oraz uchwalanych uchwał."


II Liga obecnie.

Należy zadać pytanie, kto jest winien zaistniałej sytuacji? Poprzedni Zarząd PZBall, który pozostał przy ustaleniach ustnych, nie zapisując i nie uchwalając odpowiednich regulaminów? Obecny Zarząd, który nie dopilnował tej sprawy wcześniej? Ci, którzy milczeli, gdy wszedł w życie terminarz rundy Play Off sprzeczny zarówno z przyjętym wcześniej (ustnie), jak i z zaproponowanym (bez echa) alternatywnym systemem rozgrywek? A może wszystkie kluby z II Ligi, które nie dopilnowały, aby odpowiednie ustalenia znalazły odzwierciedlenie w formie pisemnej?

Zgodnie z Regulaminem Polskich Lig, drużyna, która wycofa się z rozgrywek w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego, spada do niższej klasy rozgrywek na następny sezon, a wszystkie rozegrane przez nią mecze uznaje się za nieodbyte. Oznacza to, iż pieniądze wydane przez Comets oraz Pasikoniki na wszystkie mecze z udziałem Pilan (sędziowie, wynajęcie boiska itp.), zostały wyrzucone w błoto. Fakt ten bulwersuje tym bardziej, że UKS Diament jako jedyny klub nie organizowało i nie zorganizuje turnieju (a co idzie z tym w parze : nie poniesie kosztów z tym związanych).

Sprawa nie jest jednak taka prosta. O ile w Ekstra- oraz w I Lidze oczywiste jest, gdzie kończy się pierwsza runda sezonu zasadniczego, a gdzie zaczyna się runda rewanży, o tyle w systemie turniejowym ciężko o takiej granicy mówić. Stwarza to problem, ponieważ z kolei drużyna, która "wycofa się z rozgrywek w rundzie rewanżowej, lub w kolejnych fazach rozgrywek, wszystkie pozostałe do rozegrania mecze tej drużyny zalicza się jako walkowery". Może to stworzyć w tabeli II Ligi sytuację inną, niż anulowanie wszystkich meczów z udziałem Diamentu. W obu przypadkach na klub nałożona zostaje kara w wysokości 3 tysięcy złotych za rezygnację z udziału w rozgrywkach w trakcie ich trwania.

Do PZBall należy ostateczna decyzja, w której sytuacji znajduje się UKS Diament Piła. Niezależnie jednak od wyboru, tabelę II Ligi czekają liczne przetasowania i to nie tylko ze względu na jutrzejszy turniej w Piasecznie.

Według biura PZBall odpowiednie decyzje powinny zostać podjęte w ciągu najbliższych dni.

  Pokaż/Ukryj komentarze

 Komentarze 
 
#413 I unexpected eyelid accountable forward vulva.aqikuquv 2020-12-26 02:43
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin iqh.hhhe.baseball.pl.tpd.km http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#412 Antecedents tenderness, sun-exposed forms, extent taste; gently.ilolaomutic 2020-12-26 02:29
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxil Dose For 55 Pounds 18 tmc.cfch.baseball.pl.cfb.qa http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#411 Older underperfused oculi, silicone halogenated cancerous phosphate.iwyjowozon 2020-12-26 02:15
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin ewx.cvbg.baseball.pl.ejj.js http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#410 Trust description, tangential click contractures.evotodieqas 2020-12-26 02:12
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Dosage Amoxil irp.oazh.baseball.pl.cdh.gt http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#409 Diament Piła rezygnuje z gryGerard 2020-12-18 14:17
Hi every one, here every person is sharing these know-how,
thus it's good to read this blog, and I used to
visit this web site everyday.

my web site Insta Hard Male Enhancement: https://trainingteachers.org.za/groups/grow-your-penis-safely-natural-enhancement-can-add-4-inches-in-under-1-month-1239201933/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#408 Diament Piła rezygnuje z gryGay 2020-12-18 13:58
I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up.


Here is my webpage ... http://dev.stdd.kuldipkorotana.com/forum/index.php?action=profile;u=47588: http://www.usagitoissho02.net/rabbitMovie/gotoUrl.php?url=http://dev.stdd.kuldipkorotana.com/forum/index.php%3Faction=profile;u=47588
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#407 Diament Piła rezygnuje z gryFrieda 2020-12-18 11:28
Having read this I thought it was rather informative.
I appreciate you finding the time and effort to put this content together.

I once again find myself spending way too much time
both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!


Feel free to surf to my website Stone Force Male Enhancement Reviews: https://www.cosmicstudio.ca/penis-enlargments-and-ways-to-last-longer-inbed/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#406 Diament Piła rezygnuje z gryMira 2020-12-18 11:19
Awesome post.
http://www.fthismovie.net/2020/12/cravin-craven-05-swamp-thing.html?showComment=1608139581755
order custom term paper
order custom
term paper: http://www.fthismovie.net/2020/12/cravin-craven-05-swamp-thing.html?showComment=1608139581755
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#405 Diament Piła rezygnuje z gryAllie 2020-12-18 11:13
Kudos! Lotss oof data!

Best Essay writing
essay writer: https://onlineessayforyou.com
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#404 Diament Piła rezygnuje z gryChau 2020-12-18 11:13
Whoa loads of wonderful information!
Best Essay writing
cheap essay writing service: https://termpaperwriterservice.com
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#403 Diament Piła rezygnuje z gryAshli 2020-12-18 11:01
You ought to be a part of a contest forr one of the finedt blogs
on thhe net. I'm going to highly recommsnd this blog!

https://analytical-es7125.hpage.com/
buuy essay online reviews
buy essay online reviews: https://analytical-es7125.hpage.com/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#402 Diament Piła rezygnuje z gryClaudette 2020-12-18 07:05
Hello there, just turned into alert to your blog thru Google,
and located that it is really informative. I am gonna be
careful for brussels. I'll be grateful if you proceed
this in future. Lots of other folks might be benefited from your writing.
Cheers!

my web blog ... True Libido Boost: http://rapidactionprofits.com/forum/index.php?action=profile;u=64654
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#401 Diament Piła rezygnuje z gryFay 2020-12-17 14:38
Glad to be one of many visitors on this awesome web site
:D.

my homepage: Nordic CBD Oil Review: https://alllisbon.com/author/tanyaheine/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#400 Diament Piła rezygnuje z gryKendra 2020-12-17 14:36
I enjoy meeting utile information, this post has got me even more info!


my webpage - https://nordiccbdoil.org/: http://www.groovyfreeads.com/user/profile/245627
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#399 Diament Piła rezygnuje z gryBelen 2020-12-17 12:56
First of all I would like to say fantastic blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not
mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
I've had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually
lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Thank you!

My webpage Drone Xtreme HD: http://www.ahmadali.nl/forum/index.php?PHPSESSID=188qb4he6gtb9g4hba7n1fj4e6&topic=254733.0
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#398 Diament Piła rezygnuje z gryMarkus 2020-12-17 09:07
There's definately a lot to find out about this topic.

I really like all the points you've made.

Also visit my web-site :: KetoYou Keto: http://www.Islamicentre.org/link.asp?link=https://www.qoocle.com/groups/seizure-control-through-the-atkins-diet-1895245562/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#397 Diament Piła rezygnuje z gryMabel 2020-12-17 08:06
I'm more than happy to find this website. I
want to to thank you for your time due to this wonderful read!!
I definitely appreciated every bit of it and i also have you bookmarked to see new information in your web site.


Visit my blog post: https://stoneforcemaleenhancement.com/: http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/319510
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#396 Diament Piła rezygnuje z gryAdrienne 2020-12-17 08:02
Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing
a little research on that. And he actually bought
me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!


Look into my homepage ... True Libido Boost
Reviews: http://irssoft.com/forums/users/roxannawiley518/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#395 Diament Piła rezygnuje z gryChelsea 2020-12-17 00:59
Hello, Neat post. There is an issue together with your web site in internet explorer, could check this?
IE still is the marketplace chief and a big part of people will pass over your great writing
due to this problem.

My webpage ... http://www.avianoslist.com/blog/author/daisyhellye/: http://lyssymussu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.avianoslist.com/blog/author/daisyhellye/
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#394 Diament Piła rezygnuje z gryDylan 2020-12-16 23:21
Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I
can figure things out pretty fast. I'm thinking about
creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
With thanks

Also visit my blog post - Bomb Keto: https://www.mrandmisswestindiesuk.com/index.php?action=profile;u=521984
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#393 Diament Piła rezygnuje z gryBradley 2020-12-16 10:00
I am continually invstigating online for articles that can facilitate me.
Thx!

Feel free to visit my webpage; Stone
Force Male Enhancement Review: http://dev.stdd.kuldipkorotana.com/forum/index.php?action=profile;u=47185
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#392 Diament Piła rezygnuje z gryCarolyn 2020-12-16 09:50
I visited several sites except the audio feature for audio songs present at
this site is truly fabulous.

Also visit my blog post ... https://stoneforcemaleenhancement.com/: http://www.funkyfreeads.com/user/profile/253863
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#391 Diament Piła rezygnuje z gryJude 2020-12-16 09:09
I went over this website and I believe you have a
lot of wonderful info, saved to fav (:.

my webpage - http://www.hdmeg.net/index.php?action=profile;u=3229: http://mathmayr.com/purehealingcbd750373
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#390 Diament Piła rezygnuje z gryFredrick 2020-12-15 07:00
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
It's simple, yyet effective. A lott of times it's very hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual
appeal. I muszt say you've done a superb job wigh this. Also,
the blog loads supr fast for me on Firefox. Exceptional Blog!

https://cheapessaywritinghelp.com
research paper writing
research paper writing: https://cheapessaywritinghelp.com
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#389 Diament Piła rezygnuje z gryJed 2020-12-15 01:30
This is verey fascinating, You arre an overly skilled blogger.
I have joined your rss feed and look ahead to looking for
extra of your excellent post. Additionally, I have shared your site in my social networks
https://argumentativewriting.com
english essay writihg service
english essay writing service: https://argumentativewriting.com
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#388 Diament Piła rezygnuje z gryLaurie 2020-12-14 21:43
When I originally commented I appear to have clicked
the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every ttime a comment
is adeed I gget four emails with the same comment.
Perhaps thee iss a means you are able to remove me from
that service? Thanks!
https://techcheapcustomessay.com
college essay writing
college essay writing: https://techcheapcustomessay.com
https://techcheapcustomessay.com
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#387 Diament Piła rezygnuje z gryAnneliese 2020-12-14 19:12
Exceptional post but I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very gratesful if you could elaborate a little bit further.
Appreciate it!
https://bestessaytech.com
my essay writer
my essay writer: https://bestessaytech.com
https://bestessaytech.com
Zgłoś naruszenie zasad
 
 
#386 Diament Piła rezygnuje z gryJoanne 2020-12-14 15:40
Thank you ffor sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting forr your further post thank you once again.
https://studiowritingservices.com
how to write essays
how to write essays: https://studiowritingservices.com
https://studiowritingservices.com
Zgłoś naruszenie zasad
 
 Dodaj komentarz
Regulamin komentarzy na Baseball.pl

1. Serwis "Baseball.pl" udostępnia możliwość umieszczania komentarzy do publikowanych artykułów dla wszystkich użytkowników serwisu.

2. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

3. Internauci mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
a) są sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) naruszają prawa osób trzecich;
c) zawierają słowa wulgarne lub treści obsceniczne;
d) zawierają nieprawidłową formę dopełniacza słów "baseball" (tj. "baseballa") oraz "softball" ("softballa").
Komentarze naruszające pkt 4 będą usuwane w całości - serwis "Baseball.pl" nie uznaje ingerencji w treść komentarza.

5. Niemile widziane jest:
a) nadmierne używanie dużych liter, wykrzykników czy znaków zapytania;
b) zamieszczanie reklam;
c) komentarze niezwiązane z tematem;
d) szkalowanie innych (komentarze zarzucające nieuczciwość, złą wolę czy nieetyczne lub niemoralne zachowania, niepoparte dowodami);
e) prowokowanie eskalacji emocji;
Komentarze naruszające pkt 5 mogą zostać usunięte.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji komentarza bądź jego części w innych artykułach.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia komentarzy bez podawania przyczyny.

8. Ocena zgodności postępowania komentujących z poniższym regulaminem leży w gestii Redakcji.

9. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania, tj. od 18.05.2012 r.

Kod antysapmowy
Odśwież

Wyszukiwarka zawodnika

Ekstraliga

Tabela
Drużyna Wygr.
1 BARONS Wrocław BARONS Wrocław  16
2 STAL Kutno STAL Kutno  14
3 CENTAURY Warszawa CENTAURY Warszawa 9
4 SILESIA Rybnik

SILESIA Rybnik

9
5

DĘBY Osielsko

DĘBY Osielsko 5
6

GEPARDY Żory

GEPARDY Żory

5

zobacz całą tabelę

 
 
 
 
Play Off 2019
Play Off Sezon 2019

Silesia@Dęby

Mecz I 4:14

Mecz II 7:8

Mecz III 2:1

Barons@Stal

Mecz I 2:10

Mecz II 19:2

Mecz III 2:5

Mecz IV 4:5

Finał

Dęby@Stal

Mecz I 5:3

Mecz II 5:1

Mecz III 8:13

Mecz IV 8:15

Mecz V 0:4

O III miejsce

Barons@Silesia

Mecz I 2:7

Mecz II 0:15

PLSK

Tabela
Drużyna Wygr.
1 panthers PANTHERS Wrocław  10
2 GEPARDY Żory GEPARDY Żory  9
3 STAL Kutno STAL Kutno  3
4 DIAMONDS Warszawa DIAMONDS Warszawa  2

zobacz całą tabelę

PARTNERZY: re.plsportowepomorze.pl

Copyright © 2008 - 2013 Baseball.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.